ร้านคนจับปลาซึ่งมีพี่นา ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลพร้อมกับแม่บ้านในเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือในการจัดการกับวัตถุดิบที่ได้มาจากท้องทะเลเพื่อบรรจุและส่งออกสู่ท้องตลาดร้านคนจับปลาเป็นร้านที่รับซื้อวัตถุดิบจากชาวประมงเพื่อส่งออกไปขายยังห้างสรรพสินค้าต่างๆในกรุงเทพฯภายใต้แบรนด์คนจับปลาจะรับซื้อจากชาวประมงจะให้ราคาที่สูงกว่าราคาส่งทั่วไปแต่มีข้อแม้ว่าทางร้านคนจับปลาจะรับซื้อปลาจากชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของร้านคนจะบปล่เท่านั้น ซึ่งการที่จะเป็นสมาชิกของร้านคนจับปลาได้จะต้องผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าชาวประมงผู้นี้เป็นชาวประมงที่ใช้อุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำที่ไม่เป็นพิษต่อระบบนิเวศสาเหตุที่ทางร้านคนจับปลาออกนโยบายในลักษณะนี้ก็เพราะอยากจะกระตุ้นให้ชาวประมงพื้นได้ใส่ใจและช่วยกันรักษาระบบนิเวศหน้าบ้านของตนเองเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป

อีกทั้งทางร้านคนจับปลาได้มีภารกิจหลักร่วมกับสมาคมประมงพื้นบ้านตำบลปากน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพและดูแลระบบนิเวศชายฝั่งอันดามันแก่การสร้างสังคมซึ่งเป็นการนำเอากาบมะพร้าวไปโยนในทะเลในบริเวณที่ได้ระบุเอาไว้เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าปะการังเทียมและอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการจัดตั้งธนาคารปูม้าซึ่งจะรับฝากปูม้าที่กำลังตั้งท้องอยู่มาอนุบาลแทนที่จะนำไปขายซึ่งในปูม้าแต่ละตัวนั้นจะมีตัวอ่อนอยู่มากถึง 7 แสนตัวเลยทีเดียวเมื่อเราทานปูม้าไข่ไป 1 ตัวเทียบกับว่าเราได้ทำลายปูม้าในระบบนิเวศไปแล้วถึง 7 แสน ตัว

นอกจากนี้ทางร้านคนจับปลาก็ได้แบ่งกำไรส่วนหนึ่งออกมาเพื่อคืนให้กับชุมชนนั่นก็คือเงินซากาดเพื่อนำไปช่วยเหลือคนยากจนในชุมชนและเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (0)

{{comment.comment}}

{{subcomment.comment}}

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง